Tillbaka

Fortsatt hög aktivitetsnivå

För ICA Fastigheter präglades 2021 av utveckling av handelsplatser i stadsnära lägen. Därutöver fortsatte arbetet med en hållbar, kundfokuserad och värdeskapande förvaltning – i syfte att stödja och utveckla ICAs butiksnät och e-handel i Sverige.

 

Kort om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter har ett stort och aktivt förvaltat fastighetsinnehav inom detaljhandelssegmentet. Den övergripande uppgiften är att säkerställa det långsiktiga behovet av rätt lokaler på rätt platser och skapa förutsättningar för ICAs verksamheter att öka tillväxten samt ta marknadsandelar.

2833 Mkr

Omsättning 2021

650 Mkr

Rörelseresultat 2021*

22.9 %

Rörelsemarginal 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster