Tillbaka
Steg för steg ska vi växa med nya tjänster

Inom ICA Gruppen sker nu stora investeringar i automatiserade lager, en helt ny e-handelsplattform och stora satsningar inom last mile. Hur skulle ni beskriva ICA  Gruppens övergripande ambition online?

Peter Muld: Alla våra satsningar görs utifrån visionen om att göra varje dag lite enklare för våra kunder. För att lyckas med det behöver vi kunna möta dem på de platser och i de kanaler där de är och vill vara – oavsett om det är i fysiska butiker och apotek eller online. Målet är att bli den ledande omniaktören.

Tony Holmberg: Satsningarna vi nu gör har flera syften. Till de främsta hör att stärka lojaliteten till våra verksamheter och samtidigt skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam e-handel för de fristående ICA-handlarna. Ur ett konsumentperspektiv är målet att möjliggöra en personlig, enkel och inspirerande köpresa. Vi vill helt enkelt erbjuda marknadens bästa upplevelse av mat online. Genom att låta fysiska och digitala kanaler samverka – och genom att fullt ut ta vara på styrkan i koncernstrukturen, ska vi utveckla ekosystem med helt nya typer av tjänster.

 

Hur kan dessa ekosystem komma att se ut?

Peter Muld: Här och nu fokuserar vi på att kunna erbjuda ett brett, attraktivt och prisvärt utbud bestående av mat, måltidslösningar, near- och non-food. Steg för steg ska vi sedan växa med nya tjänster och ett kompletterande sortiment – i egen regi eller tillsammans med partners. Ett bra exempel på detta är det nya bolåneerbjudande som ICA Banken lanserat. Som Stammis på ICA får man såklart rabatt på bolånet. Till andra exempel på möjliga tjänster hör utökade samleveranser mellan ICA och Apotek Hjärtat och olika typer av leveransabonnemang.

 

ICA Gruppens har gjort stora onlinerelaterade investeringar. Vilka är de största projekten?

Tony Holmberg: De enskilt största utgörs av ICA Sveriges investering i ett nytt automatiserat e-handelslager och en helt ny e-handelsplattform. Såväl automationstekniken som den nya plattformen är utvecklad i nära partnerskap med Ocado som är världsledande på e-handel med mat. Till andra stora satsningar hör ICA Sveriges nya e-handelslager i Göteborg och Apotek Hjärtats e-handelslager i Norrköping.

 

I slutet av 2021 öppnades ICA Sveriges nya, helt automatiserade e-handelslager i Brunna utanför Stockholm. Vad innebär det för kunder och ICA-handlare?

Tony Holmberg: Det nya automatiserade e-handelslagret kommer göra det möjligt att möta den snabbt ökande efterfrågan av e-handlad mat i Stockholm och Mälardalsregionen under flera år framåt. I kombination med Ocados automationslösning skapar det nya lagret förutsättningar för ett betydligt större sortiment och en långsiktigt lönsam e-handel. Det är dessutom det första lagret av sitt slag i Sverige, vilket gör det extra spännande.

 

Nu pågår även migreringen av ICA-butiker till den nya e-handelsplattformen, Ocado Smart Platform. Vilken skillnad kommer kunder och ICA-handlare att uppleva?

Linda Widlund: Till de största fördelarna för oss handlare hör en påtagligt ökad flexibilitet och helt nya möjligheter till kontinuerlig vidareutveckling. Den ger oss nya verktyg som kommer ta kundupplevelsen till en ny nivå – inte minst vad gäller möjligheten till anpassning utifrån specifika kundbehov. Det nya systemet håller till exempel koll på vad kunden brukar handla, hur ofta och vad ”andra som du” handlar.

 

Handeln online med daglig- och apoteksvaror har under senare år vuxit kraftigt. Hur ser ni på tillväxten framöver?

Peter Muld: Tillväxten inom e-handeln har under de senaste två åren varit extremt kraftig. Under 2020 och 2021 ökade e-handeln med 95 respektive 24 procent. För ICAs del har tillväxten varit ännu kraftigare, 117 respektive 22 procent. Till drivkrafterna hör givetvis pandemin, som gjort att helt nya grupper börjat e-handla. Vad vi såg nu under 2021 var dock dels att en del av våra onlinekunder, framför allt äldre, hittar tillbaka till butikerna, dels att de i allt större utsträckning växlar mellan de båda kanalerna. Det är en utveckling vi tror kommer fortsätta. E-handeln har sina stora fördelar, de fysiska butikerna sina. Tittar vi framåt förväntar vi oss en fortsatt tillväxt, om än inte riktigt i samma takt som under de senaste två åren. Klart är dock att e-handeln etablerat sig på en ny, betydligt högre nivå än tidigare.

Monika Magnusson: Inom apotekshandeln har tillväxten online varit än starkare och även här tror vi den kommer fortsätta. Vi ser här stora möjligheter att framöver i än högre utsträckning knyta samman vårt starka apoteksnätverk med onlinehandeln. Redan idag fungerar apoteken i viss utsträckning som lokala lager för onlinehandeln. Kunderna kan till exempel handla online men välja att efter bara två timmar hämta upp varan på valfritt apotek. I storstäderna erbjuds även expressleveranser direkt hem, vilka plockas, packas och skickas direkt från något av de större apoteken inom bara ett par timmar. 

 

ICAs och Apotek Hjärtats marknadsandelar online var under 2021 lägre än i den fysiska handeln. Hur ser ambitionen ut här?

Tony Holmberg: Trots hård konkurrens från renodlade onlineaktörer har både ICA och Apotek Hjärtat under de senaste åren vuxit snabbare än marknaden överlag. Målet framöver är att fortsätta växa och ta marknadsandelar. På lite sikt ska vi ha samma marknadsandel online som i de fysiska kanalerna.

Monika Magnusson: Ja, vi vill självklart vara lika starka oavsett hur kunden väljer att handla. Och förutsättningarna är verkligen de alla bästa. Det vi kan erbjuda tillsammans är väldigt svårt för någon annan att åstadkomma.

 

Vad gör ICA Fastigheter för att underlätta för e-handeln?

Maria Kristensen: E-handeln medför helt nya typer av behov sett till såväl lokalisering som utformning av lager som logistikhubbar. På central nivå bidrar vi här genom att säkerställa tillgången till rätt lokaler på rätt platser. Därutöver bedriver vi ett aktivt arbete med att stötta ICA-handlarna i anpassningen av befintliga butiker och handelsplatser. Det handlar om allt från att utveckla och etablera stationer för upphämtning till att anpassa butikernas kyl och lagerutrymmen så att de smidigt kan serva både den vanliga butiken och e-handeln. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att hämta upp förbeställda matkassar, apoteksvaror, post och paket.

 

Hur ser utvecklingen ut i de baltiska länderna?

Zane Ermansone: Även här fick marknaden ett kraftigt uppsving under pandemin. Jämfört med Sverige ligger e-handelns andel av totala dagligvaruförsäljningen på en lägre nivå - men antalet aktörer ökar snabbt, med hårdnande konkurrens som följd. Rimi Baltic är dock helt klart en av de drivande aktörerna. Sedan våren 2020 erbjuder vi möjlighet till e-handel i alla tre baltiska länder och tillväxten har varit kraftig, om än från låga nivåer. 2021 uppgick tillväxten till drygt 130 procent och sett som andel av vår totala försäljning stod e-handeln 2021 för 2,6 procent. 2020 var andelen 1,2 procent.

 

Hur ser det ut framöver, vilka är de högst prioriterade aktiviteterna för 2022?

Peter Muld: 2022 kommer bli ett intensivt år, där stort fokus kommer ligga på att fullt ut ta i drift det nya automatiserade lagret i Brunna. Vi ska också fortsätta konvertera ICA-butiker till den nya e-handelsplattformen. Den utgör grunden för allt vi planerar att göra framöver – i form av nya tjänster till både handlare och kunder. Det är egentligen först när den är på plats som resan börjar på allvar.

 

Peter Muld

Peter Muld

Chief Strategy & Digital Officer ICA Sverige

Tony Holmberg

Tony Holmberg

Chef e-handel, ICA Sverige

Monika Magnusson

Monika Magnusson

Chef försäljning & drift, Apotek Hjärtat

Linda Widlund

Linda Widlund

ICA-handlare ICA Supermarket Sjöstaden, Stockholm

Zane Ermansone

Zane Ermansone

T.f. Digital Development Director, Rimi Baltic

Maria Kristensen

Maria Kristensen

Chef Inhyrda lokaler, ICA Fastigheter