Tillbaka

Kraftfull återhämtning och ökade marknadsandelar

Fokus under 2021 låg på att parera stora svängningar i försäljningen, möta en kraftig tillväxt inom e-handelskanalen och fortsätta utveckla omnierbjudandet.

 

Kort om Apotek Hjärtat

Med 390 apotek, en omfattande onlineverksamhet och en marknadsandel på cirka 31 procent är Apotek Hjärtat störst på den svenska apoteksmarknaden. Apoteksverksamheten kompletterar dagligvaruhandeln och utgör en viktig del i ICA Gruppens strävan att nå en ledande position inom hälsa.

15531 Mkr

Omsättning 2021

444 Mkr

Rörelseresultat 2021*

2.9 %

Rörelsemarginal 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster