Tillbaka

Ett ökat fysiskt välmående

Som ledande aktörer på sina respektive geografiska marknader har både ICA Sverige och Rimi Baltic goda möjligheter att genom sortiment, kampanjer, märkningar, recept, inspiration och andra initiativ, främja sunda matvanor. Utgångspunkten i Sverige är alltid officiella, nordiska, kostråd och näringsrekommendationer.

Fokusområden

Fysiskt välmående

  • Göra det enklare att leva mer hälsosamt varje dag

Psykiskt välmående

  • Skapa trygghet och lugn i livets olika skeden

Hållbar antibiotikaanvändning

  • Främja en sund och säker användning av antibiotika