Tillbaka

Lansering av nytt bolåneerbjudande

För ICA Banken präglades 2021 i hög utsträckning dels av fortsatt utveckling av erbjudandet, dels av att parera fortsatta konsekvenser av pandemin. I slutet av året lanserades det nya bolåneerbjudandet.

 

Kort om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatoch företagskunder. Därutöver bidrar ICA Banken till att stärka kundlojaliteten till ICA-butikerna samt minska både butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

1931 Mkr

Intäkter 2021

181 Mkr

Rörelseresultat 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster