Tillbaka

Stora satsningar online

För ICA Sverige präglades 2021 av ett intensivt arbete med flera stora e-handelsrelaterade projekt. Till dessa hörde öppningen av ett nytt e-handelslager i Göteborg, den påbörjade utrullningen av en ny e-handelsplattform (Ocado Smart Platform) och färdigställandet av det nya högautomatiserade lagret i Stockholm.

 

Kort om ICA Sverige

Med 1 267 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent1 (avser 2020) är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling.

1) För definition av marknadsandel se ICA Gruppens årsredovisning 2021

92242 Mkr

Omsättning 2021

4019 Mkr

Rörelseresultat 2021*

4.4 %

Rörelsemarginal 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster