Tillbaka

Utveckling av ett riskbaserat arbete för att skydda mänskliga rättigheter

ICA Gruppen har länge haft ett systematiskt socialt ansvarsarbete baserat på FN:s och ILO:s konventioner för mänskliga rättigheter. Under 2021 har arbetet utökats med en process i linje med Human rights due diligence (HRDD). Arbetet är förankrat och beslutat av ICA Gruppens ledning och följs kontinuerligt.

Fokusområden

Socialt ansvar

  • Vi respekterar och bidrar till förbättringar för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan i linje med FN:s principer för Human rights due diligence (HRDD).

Produkt- och produktionskvalitet

  • De tjänster och produkter vi erbjuder ska möta krav och förväntningar samt ha en hög standard för produktionens påverkan på miljö och djurvälfärd.

Spårbarhet och transparens

  • Vi ska utveckla vårt arbete med spårbarhet och transparens för att skapa förbättrade uppföljningsmöjligheter, och bygga tillit till ICA och de produkter/tjänster vi erbjuder.