Tillbaka

Initiativ för att stödja nationell och lokal produktion

Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs flera initiativ som syftar till att stödja lokal produktion och på olika sätt underlätta för Iokala leverantörer. Detta arbete har under senare år intensifierats ytterligare till följd av covid-19-pandemin.

Fokusområden

Samhällsutveckling

  • Vi ska bidra till de samhällen där vi verkar
  • Genom samarbeten och samverkan möjliggör vi en positiv samhällsutveckling

Matsystem

Med utgångspunkt i Sveriges livsmedelsstrategi

  • vill vi med vårt sortiment stärka den lokala och nationella produktionen av svenska livsmedel för ökad sysselsättning och försörjningstrygghet.
  • vill vi långsiktigt bidra till en positiv skillnad för de svenska lantbrukarna.
  • vill vi möjliggöra för lokala leverantörer att nå marknaden och ICA-butikernas hyllor.
  • vill vi stärka matsystemet genom forskning och innovation.

Mötesplatser

  • Vi ska verka för inkluderande och hållbara platser där vi verkar
  • Vi ska bidra till såväl social som miljömässig hållbarhet där vi verkar