Tillbaka

Arbete för inkludering

ICA Gruppen arbetar aktivt för att skapa och stödja en inkluderande kultur. Inkludering innebär att alla ska känna sig respekterade, värdefulla, känna stöd och uppmuntras att nå sin fulla potential. Det handlar om grundläggande rättigheter, men också om att ta vara på möjligheter.

Fokusområden

Ökad öppenhet

  • Vi ska upptäcka, välkomna och ta tillvara på individers olikheter

Ökad mångfald

  • Vi ska arbeta för samt öka medvetenheten om mångfald, för att möjliggöra en positiv utveckling.

Ökad jämlikhet

  • Vi skapar förutsättningar för allas lika rättigheter och möjligheter som ger deltagande på lika villkor