Tillbaka

Mot halverad klimatpåverkan från livsmedel genom innovation och inspiration för mer hållbara val

För att nå målet om halverad klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 2030 krävs såväl samarbete med leverantörer för att utveckla sortimentet och minska klimatpåverkan för varje produkt, som verktyg och inspiration som gör de hållbara valen enkla för kunderna.

Fokusområden

Klimatpåverkan från egna verksamheten

  • Minskad klimatpåverkan från köldmedia och energi i kontor, lager, butiker och apotek
  • Minskad klimatpåverkan från transporter genom övergång till fossilfria alternativ

Cirkulär plastanvändning

  • Omställning till återvinningsbara förpackningar
  • Val av återvunnen eller förnybar plastråvara
  • Förpackningsdesign för minskad nedskräpning

Matsvinn

  • Minskat matsvinn i lager och butik
  • Genomförande av andra hållbarhetsambitioner får inte ske på bekostnad av ökat matsvinn i någon del av värdekedjan

Hållbara livsmedelssystem

  • Minskad klimatpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion
  • Leverantörskrav som skyddar biologisk mångfald