Tillbaka

Stabil tillväxt och god lönsamhet

För Rimi Baltic präglades 2021 av stabil tillväxt och god lönsamhet. Omfattande restriktioner och nedstängningar medförde under framför allt första och fjärde kvartalet ökade kostnader och en kraftig nedgång i antalet kundbesök. Framför allt drabbades butiker i centrumlägen och shoppingcentrum i Lettland och Litauen.

 

Kort om Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel genom 294 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de baltiska länderna. Vid utgången av året hade Rimi Baltic 82 butiker i Estland, 133 i Lettland och 79 i Litauen. Sammantaget har Rimi Baltic en marknadsandel i regionen på drygt 14 procent.

16991 Mkr

Omsättning 2021

784 Mkr

Rörelseresultat 2021*

4.6 %

Rörelsemarginal 2021*

*Exklusive jämförelsestörande poster