Tillbaka

Enkelt att lära för alla

Inom ICA Gruppen ska det vara enkelt att lära – varje dag. Det ständiga lärandet handlar dels om kultur, vanor och arbetssätt, dels om stöttande strukturer och lärplattformar som ger alla samma möjlighet. Under året lanserades Learning Hub, ICA Gruppens nya koncerngemensamma lärplattform, som kommer nå alla cirka 80 000 medarbetare inom ICA Gruppen och i fristående ICA-butiker. Lärande som sker kontinuerligt och ”just-in-time” ger bäst effekt. Därför samlas nu allt lärande på samma plats och byggs i mixade lösningar som utöver individuellt och gemensamt lärande även möjliggör nätverkande och erfarenhetsutbyte.