Tillbaka

På ICA är alla ledare

Utvecklingen i omvärlden ställer helt nya krav på flexibilitet och snabbhet, både i beslutsfattande och genomförande. Förmågan att kunna hantera förändringar och agera trots en hög grad av ovisshet, kommer framöver bli allt viktigare.

För att stärka ledarskapet lanserades under året en vidareutvecklad ledarmodell som utgår från att alla är ledare – några leder andra, vissa leder team eller projekt och alla leder sig själva. Och oavsett vem man leder finns strukturer för utbildning och lärande.

Läs gärna mer här: https://karriar.icagruppen.se/se/sv/larande-utveckling