Tillbaka

… stärkte online-erbjudandet …

Bättre kundupplevelser, bredare utbud och effektivare interna processer

ICA Sverige, Apotek Hjärtat och Rimi Baltic fortsatte under året satsningarna inom e-handelsområdet. Till de större händelserna hör invigning av ICA Sveriges nya högautomatiserade e-handelslager i Brunna norr om Stockholm, fortsatt implementering av den nya e-handelsplattformen Ocado Smart Platform samt öppnande av Apotek Hjärtats nya e-handelslager i Norrköping. Sammantaget kommer initiativen möjliggöra bättre kundupplevelser, bredare utbud, ökad intern samverkan och effektivare interna processer.

Kraftigt ökad försäljning jämfört med före pandemin

Till de senaste årens starka trender hör en påtagligt ökad handel online. För Apotek Hjärtat och Rimi Baltic fortsatte tillväxten även under 2022. Apotek Hjärtats försäljning online ökade med 9,5 procent och Rimi Baltics med 3,7 procent. ICA-butikernas onlineförsäljning minskade under året med 24 procent jämfört med föregående år. Jämfört med 2019 och läget innan pandemin har dock e-handeln etablerat sig på en betydligt högre nivå. Sammantaget har ICA-butikernas onlinehandeln mellan 2019 och 2022 ökat med 101 procent. E-handelns andel av total butiksförsäljning uppgick under året till 3,4 procent, att jämföra med 3,8 procent 2020 och 1,9 procent 2019.