Tillbaka

Prisvärde

Stigande livsmedels- och energipriser i kombination med ett högre ränteläge bidrog under året till en påtagligt ökad prismedvetenhet och en ökad efterfrågan på lågpris och kampanjvaror.

Både ICA Sverige och Rimi Baltic intensifierade under året arbetet med att säkerställa högt prisvärde och attraktiva priser. Arbetet omfattar prissänkningar på basvaror och ökade inslag av kampanjer i både fysiska butiker och online. Särskilda ansträngningar har lagts på att säkerställa bra priser på frukt och grönt. För ICA Sveriges del bedrivs arbetet i nära samarbete med de fristående ICA-handlarna.

Fortsatta satsningar på egna märkesvaror (EMV)

I strävan att erbjuda ett sortiment med högt prisvärde spelar egna märkesvaror (EMV) en viktig roll. EMV-sortimentet medför fördelar för såväl kund som butik och apotek. De skapar en bredd och unicitet i sortimentet, och skapar samtidigt förutsättningar för god lönsamhet.

Inom ICA Sverige, Rimi Baltic och Apotek Hjärtat har utbudet breddats och kompletterats med än fler alternativ. Särskilt fokus har legat på lågprissegmentet.

Ett dubbelt samhällsansvar

Inflationen och de höga energipriserna drabbar inte bara konsumenter och kunder utan också bönder och livsmedelsproducenter. Inom både ICA Sverige och Rimi Baltic bedrivs sedan lång tid tillbaka ett omfattande arbete som syftar till att stödja lokal livsmedelsproduktion och på olika sätt underlätta för Iokala leverantörer. Detta arbete intensifierades under 2022 ytterligare. I grund och botten handlar det om att slå vakt om ett starkt lantbruk och en stabil inhemsk livsmedelsproduktion. Som stora aktörer har här ICA och Rimi Baltic viktiga roller att fylla och ett stort ansvar att ta.