Tillbaka

Kompetens­försörjning i fokus

Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med nya konsumentbeteenden medför en förändring i efterfrågan på kompetens. Konkurrensen om rätt kompetens är hård och för att möjliggöra en ökad intern rörlighet arbetar ICA Gruppen aktivt med att identifiera potentialen i befintliga medarbetare, stötta med lärande och hitta nya utvecklingsmöjligheter inom ICA. Syftet är dels att säkerställa tillgång till kritisk kompetens, dels att kunna erbjuda befintliga medarbetare nya utvecklings- och karriärmöjligheter.

Som ett led i arbetet med att bli mer självförsörjande när det gäller kritiska kompetenser drivs sedan 2022 initiativet Greenhouse. Under året genomfördes ett första pilotprojekt med bäring på IT och teknik. Syftet var att attrahera personer med potential och som med rätt förutsättningar kan växa in i nya och/eller mer komplexa roller. Greenhousekonceptet kommer nu att utvecklas vidare och skalas upp för att stötta säkerställandet av tillgång till kritisk kompetens inom olika områden.