Tillbaka

Omfattande investeringar i e-handel och logistik inom Apotek Hjärtat

För Apotek Hjärtat kännetecknades 2019 av omfattande investeringar i e-handelskanalen, hög takt i förnyelsen av befintliga apotek, fortsatta satsningar på egna varumärken och expansion av Min Doktor. Positiva pris- och volymeffekter motverkades dock delvis av ökade kostnader relaterade till bland annat logistik.

Kort om Apotek Hjärtat

Med 390 apotek och en marknadsandel på cirka 31 procent är Apotek Hjärtat näst störst på den svenska apoteksmarknaden. Apoteksverksamheten kompletterar dagligvaruhandeln och utgör en viktig del i ICA Gruppens strävan att nå en ledande position inom hälsa.

14778 Mkr

Omsättning 2019

464 Mkr

Rörelseresultat 2019*

3.1 %

Rörelsemarginal 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster