Tillbaka

Kraftigt förbättrat resultat för ICA Banken

För ICA Banken präglades 2019 av fortsatt utveckling av erbjudandet. Intäkter och affärs­volymer fortsatte att öka, samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt.

Kort om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. Därutöver bidrar ICA Banken till att stärka kund­lojaliteten till ICA-­butikerna samt minska både ­butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

1570 Mkr

Intäkter 2019

244 Mkr

Rörelseresultat 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster