Tillbaka

God försäljningsutveckling och stärkt resultat för ICA Sverige

För ICA Sverige präglades 2019 av hög aktivitetsnivå. Under året fortsatte utvecklingen av såväl det fysiska butiksnätet som det digitala kunderbjudandet. Därutöver genomfördes även stora satsningar inom sortiment, logistik och den egna organisationen. Sammantaget bidrog insatserna till en god försäljningsutveckling och en stark resultatutveckling.

Kort om ICA Sverige

Med 1 270 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent1 (avser 2018) är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling.

1) För definition av marknadsandel, se sidan 35 i årsredovisning 2019.

85187 Mkr

Omsättning 2019

3712 Mkr

Rörelseresultat 2019*

4.4 %

Rörelsemarginal 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster