Tillbaka

Kvalitet genom certifieringar och revisioner

Att handla hos någon av ICA Gruppens verksamheter ska vara tryggt. Sortimenten ska leva upp till koncernens krav och vara producerat hos ansvarstagande leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter. Produkterna ska följa lagstiftning för märkning och ämnen och i så stor utsträckning som möjligt säkerställa god djuromsorg.

För att säkerställa både kvalitet och socialt ansvarstagande i alla led bedrivs ett strukturerat arbete med standarder, certifieringar, ursprungsmärkning och spårbarhet.

"Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och i våra affärsrelationer"

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Sociala revisioner hos leverantörer 
  • Rutiner och processer för produktsäkerhet 
  • Insatser för minskat matfusk
  • Utbildning för fabriksarbetare i Thailand