Tillbaka

Fokus på lokala leverantörer och samhällen

Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel är stor och växande, både i Sverige och i de baltiska länderna. Allt fler konsumenter vill äta mer närproducerat. ICA Gruppen arbetar aktivt med att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet och med att på olika sätt stötta landsbygden och bidra till levande orter. Därutöver bidrar verksam­heterna inom koncernen, inte minst de lokala ICA-handlarna, genom insamlingar, projekt och sponsringsinsatser.

"Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar"

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Erbjuda lokalt producerade produkter 
  • Utbildningssatsning för ICA-butiker på lands­bygden
  • Sponsring och insamling till lokalsamhället
  • Ökad tillgänglighet till enklare vårdtjänster