Tillbaka

Insatser för ökad mångfald

ICA Gruppen arbetar aktivt för en inkluderande kultur. Inkludering handlar om att ta tillvara på mångfalden och nyttja kraften som finns i samspelet mellan olikheter. ICA Gruppen anser att inkludering och mångfald starkt bidrar till samhörighet, kreativitet och innovation.

Mångfald är en del av ICA Gruppens medarbetarstrategi, och inom koncernen drivs flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och genom att ge nyanlända stöd för etablering.

"Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter"

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Initiativ inom ICA 50/50 
  • Kampanjen #AgeDoesNotMatter 
  • Utbildning i inkludering 
  • Praktikplatser för nyanlända 
  • Riktade satsningar för att öka andelen kvinnliga ICA-handlare