Tillbaka

Nya mål och strategier för minskad miljöpåverkan

Viktiga delar i ICA Gruppens hållbarhetsarbete är att minimera koncernens egen miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och inspirera kunderna till mer hållbara val. Under 2019 höjdes ambitionsnivån ytterligare genom antagandet av ett nytt koncernmål kring mat­svinn och beslut av den koncerngemensamma bränslestrategin för ICA Gruppens svenska verksamheter.

"Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val"

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Övergång till köldmedia med lägre klimat­påverkan 
  • Minska antalet plastförpackningar och byta till återvinningsbara, återvunna och förnybara ­plastmaterial 
  • Fokuserat arbete för att minska uppkomsten av matsvinn 
  • Miljömärkning av läkemedel