Tillbaka

Stärkt resultat och lansering av e-handel inom Rimi Baltic

Rimi Baltic bedrev under året flera initiativ syftandes till att stärka marknadspositionen och möjliggöra en hållbar tillväxt under fortsatt god lönsamhet. Till de främsta projekten hörde fortsatta butikskonverteringar, utbygg­naden av centrallagret i Riga samt ­lansering av e-handel i Lettland.

Kort om Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaru­handel genom 277 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. I Rimi Baltic ingår även de fastig­heter som koncernen äger i de ­baltiska länderna. Vid utgången av året hade Rimi Baltic 86 butiker i Estland, 130 i Lettland och 61 i Litauen. Sammantaget har Rimi Baltic en marknadsandel i regionen på cirka 15 procent1.

1) För definition av marknadsandel, se sidan 35 i årsredovisning 2019.

16168 Mkr

Omsättning 2019

744 Mkr

Rörelseresultat 2019*

4.6 %

Rörelsemarginal 2019*

*Exklusive jämförelsestörande poster