Tillbaka

Kraftiga svängningar i försäljningen till följd av covid-19

2020 var ett utmanande år för Apotek Hjärtat. Fokus under året låg på att parera stora svängningar i försäljningen, möta en kraftig tillväxt inom e-handelskanalen och samtidigt säkerställa arbetsmiljön för medarbetare.

 

Kort om Apotek Hjärtat

Med 391 apotek, en omfattande onlineverksamhet och en marknadsandel på cirka 31 procent är Apotek Hjärtat störst på den svenska apoteksmarknaden. Apoteksverksamheten kompletterar dagligvaruhandeln och utgör en viktig del i ICA Gruppens strävan att nå en ledande position inom hälsa.

15178 Mkr

Omsättning 2020

383 Mkr

Rörelseresultat 2020*

2.5 %

Rörelsemarginal 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster