Tillbaka

Utökat erbjudande för bättre hälsa

Till ICA Gruppens övergripande ambition hör att bidra till en bättre folkhälsa. I kraft av storlek och genom samverkan har de olika verksamheterna inom koncernen goda möjligheter att nå ut och på olika sätt inspirera till en mer hälsosam livsstil. Hälsoaspekterna omfattar såväl förebyggande aktiviteter i form av sunda kostvanor och regelbunden motion, som enklare vårdtjänster och rådgivning kring läkemedel och privatekonomi.

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • ICA Gruppens gemensamma hälso­-ambition
  • Stöd till unga för att motverka ­psykisk ohälsa
  • Samarbete mellan ICA och Min Doktor
  • Inspiration till sunda matvanor, rörelse och motion

Hållbarhetsmål inom fokusområdet

  • Senast 2020 ska ICA Gruppen vara den aktör på marknaden som enligt konsumenternas uppfattning tydligast hjälper dem att göra hälso­samma val
  • Kundernas inköp av frukt och grönt i Sverige ska motsvara en konsumtion om 500 gram om dagen per person senast 20251

1) Redovisas i ICA Gruppens delårsrapporter från och med 2021.