Tillbaka

Fokus på lokala leverantörer och samhällen

ICA Gruppens ambition är att aktivt bidra till lokalsamhällena där vi verkar. Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel är stor och växande, både i Sverige och i de baltiska l­änderna. Allt fler ­konsumenter vill äta mer när­producerat. ICA Gruppen arbetar aktivt med att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet och med att på olika sätt stötta landsbygden och bidra till levande orter. Därutöver bidrar verk­samheterna inom koncernen, inte minst de lokala ­ICA-handlarna i ­Sverige, genom insamlingar, projekt och sponsringsinsatser.

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

  • Stora satsningar på lokalt producerade livsmedel
  • Stöd till lokalsamhällen och riskgrupper under covid-krisen
  • Ökad tillgänglighet till enklare vårdtjänster
  • Omfattande sponsring på såväl nationell som lokal nivå

Hållbarhetsmål inom fokusområdet

  • Minst 58 procent av respondenterna i en kundundersökning ska anse att ICA Sverige är bra på svenska råvaror
  • ICA Fastigheters handelsplatser ska vara inkluderande, säkra, trygga, resilienta och ha hållbara transportsystem som minskar beroendet av fossila bränslen 2030. Alla platser ska ha en hållbarhetsplan.