Tillbaka

Nya mål och strategier för minskad miljöpåverkan

ICA Gruppens ambition är att minimera koncernens egen miljö­påverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och inspirera kunderna till mer ­hållbara val. Utöver ett fokuserat arbete med att minska exempelvis klimatpåverkan och matsvinn i den egna verksamheten, är samarbeten och partnerskap en nyckel för att lösa utmaningarna i värdekedjan.

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • ICA Gruppens gemensamma klimatambition
 • Aktivt arbete med att minska antalet plastförpackningar och byta till återvinningsbara, återvunna och för­nybara plastmaterial
 • Fokuserat arbete för att minska uppkomsten av matsvinn
 • Lanseringen av initiativet ICA Växa

Hållbarhetsmål inom fokusområdet

 • ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025
 • ICA Gruppens egen verksamhet ska vara klimatneutral 2020, och ha netto noll klimatavtryck senast 20301
 • ICA Gruppens leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025
 • ICA Gruppen vill halvera klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp till 20301
 • Fossilfria vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska verksamheter till 2030, i de tre storstadsområdena redan 2025
 • Alla livsmedelsförpackningar i plast för ICA Gruppens egna märkesvaror är återvinningsbara år 2022
 • Alla livsmedelsförpackningar i plast för ICA Gruppens egna märkesvaror består av återvunnet eller förnybart material år 2030​

1) Redovisas i ICA Gruppens delårsrapporter från och med 2021.