Tillbaka

Stor påverkan av covid-19

För Rimi Baltic präglades 2020 i hög utsträckning av covid-19-­pandemin. Omfattande restriktioner och ned­stängningar medförde under större delar av året en kraftig nedgång i antalet kundbesök. Framför allt drabbades butiker i centrumlägen och shoppingcentrum samt gränshandeln. Den negativa utvecklingen av antalet kunder motverkades till viss del av högre snittköp, positiva mixeffekter samt lägre logistikkostnader.

 

Kort om Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel genom 283 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de baltiska länderna. Vid utgången av året hade Rimi Baltic 84 butiker i ­Estland, 131 i Lettland och 68 i Litauen. Sammantaget har Rimi Baltic en marknadsandel i regionen på drygt 14 procent1.

1) För definition av marknadsandel, se sidan 35 i årsredovisning 2020.

16373 Mkr

Omsättning 2020

703 Mkr

Rörelseresultat 2020*

4.3 %

Rörelsemarginal 2020*

*Exklusive jämförelsestörande poster