Tillbaka

Förstärkt position med ökande marknadsandelar

För Apotek Hjärtat kännetecknades 2022 av stark försäljning och stärkta marknadsandelar drivet av en mycket stark försäljningsutveckling i de fysiska apoteken. Online-försäljningen fortsatte också att växa trots den mycket höga tillväxten under 2021. Att möta accelererande kostnadsökningar med ökad effektivitet blev en allt viktigare prioritering under året.

 

Kort om Apotek Hjärtat

Med 390 apotek, en omfattande onlineverksamhet och en marknadsandel på cirka 31 procent är Apotek Hjärtat störst på den svenska apoteksmarknaden. Apoteksverksamheten kompletterar dagligvaruhandeln och utgör en viktig del i ICA Gruppens strävan att nå en ledande position inom hälsa.

 

Läs mer om Apotek Hjärtat i årsredovisningen

 

16 963 Mkr

Nettoomsättning 2022

543 Mkr

Rörelseresultat 2022*

3,2%

Rörelsemarginal 2022*

*Exklusive jämförelsestörande poster