Tillbaka

Högre intäkter och stärkt resultat

För ICA Banken blev 2022 ett starkt år präglat av tillväxt och högre lönsamhet. Resultatmässigt gynnades ICA Banken av utvecklingen på räntemarknaden och fortsatt ökade premieintäkter från ICA Försäkringar.

 

Kort om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privat och företagskunder. Därutöver bidrar ICA Banken till att stärka kundlojaliteten till ICA-butikerna samt minska både butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

 

Läs mer om ICA Banken i årsredovisningen

 

2 302 Mkr

Intäkter 2022

344 Mkr

Rörelseresultat 2022*

*Exklusive jämförelsestörande poster