Tillbaka

Stabil resultatutveckling och flera större transaktioner

ICA Fastigheter uppvisade under 2022 en stabil utveckling. Fortsatt fokus låg på att stödja och utveckla ICAs butiksnät och e-handel i Sverige. Under året genomfördes även ett antal större transaktioner, inkluderat bland annat avyttring av lagerlokaler och bildandet av nya samägda fastighetsbolag tillsammans med Bonnier Fastigheter och AMF.

 

Kort om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter har ett stort och aktivt förvaltat fastighetsinnehav inom detaljhandelssegmentet. Den övergripande uppgiften är att säkerställa det långsiktiga behovet av rätt lokaler på rätt platser och skapa förutsättningar för ICAs verksamheter att öka tillväxten samt ta marknadsandelar.

 

Läs mer om ICA Fastigheter i årsredovisningen

 

2 893 Mkr

Nettoomsättning 2022

690 Mkr

Rörelseresultat 2022*

23,9%

Rörelsemarginal 2022*

*Exklusive jämförelsestörande poster