Tillbaka

Utmanande marknad präglad av stigande inflation och fallande volymer

För ICA Sverige präglades utvecklingen 2022 i ökande grad av en marknad i stark förändring. Stor och stigande påverkan från hög inflation, förändrade kundbeteenden, ökade logistik- och transportkostnader samt hård konkurrens från lågprisaktörer, skapade ett flertal utmaningar. För att möta dessa har arbetet under framför allt andra halvåret fokuserats på flera initiativ med bäring på pris och prisvärde, kundlojalitet och kostnader. I slutet av året lanserades även ett omfattande effektiviseringsprogram.

 

Kort om ICA Sverige

Med 1 267 butiker och en marknadsandel på cirka 35 procent* är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling.

*Andel av total Dagligvarukonsumtion 2021
Källa: SCB, HUI, ICAs analys

 

Läs mer om ICA Sverige i årsredovisningen

 

97 252 Mkr

Nettoomsättning 2022

3 769 Mkr

Rörelseresultat 2022*

3,9%

Rörelsemarginal 2022*

*Exklusive jämförelsestörande poster